Dotterbolag
TNG är den nya generationen bemannings- och rekryteringsföretag. Med det menar vi att vi tänker och arbetar på nya sätt. Genom att se bortom fördomar kan vi hitta kandidater som andra inte ser – dessutom snabbare! Det gynnar våra kunder och bidrar långsiktigt till en hållbar arbetsmarknad. Många av Sveriges mest attraktiva företag har upptäckt vårt synsätt och unika erbjudande och vi har växt snabbt. I dagsläget har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro. ToFindOut är det effektiva valet för företag och organisationer vid verifiering av CV och bakgrundkontroller i samband med anställning, inhyrning, samarbeten, företagsförvärv eller investeringar. På Invici är vi experter inom ekonomiområdet. Vi arbetar passionerat för att hitta en perfekt match mellan kvalificerade uppdrag och erfarna ekonomer. Vi arbetar efter devisen ”specialister för specialister”. Våra yrkeserfarna konsulter och konsultchefer förstår väl CFO’s vardag och utmaningar. Med adderad expertis och metodik för urval och kompetensförsörjning skapas maximal kundnytta. Signposts affärsidé är att matcha rätt chef mot rätt uppdrag. Både i rekryteringsprocesser likväl som utveckling av befintliga chefer i sin vardag. Vi arbetar efter devisen – gör rätt från början!

Copyright © Key People Group
info@keypeoplegroup.com