Hem

Välkommen till Key People Group!

Key People Group är moderbolag i en företagsgrupp med flera HR-företag.

Vår idé är att etablera och bygga bolag med en tydlig specialisering inom olika HR-områden. Bolagen ska verka självständigt, under olika varumärken och med hög specialisering för att skapa maximal kundnytta.

Bolagens olika erbjudanden ska vara kompletterande och tillsammans skapa ett komplett tjänsteerbjudande inom HR-området för våra kunder.

Bolagen ska kännetecknas av kundfokus, tillväxt och av en ambition att bli ledande inom sina respektive områden.

Copyright © Key People Group
info@keypeoplegroup.com